Sikkerhed

Sikkerhed er vores top prioritet | HYDRO-CON ELEVATOR A/S

Vores produkter transportere tusindvis af mennesker dagligt - derfor er sikkerhed naturligvis én af vores top prioriteter eksternt såvel som internt.

Professionel håndtering af sikkerheden

Som producent og totalleverandør har vi en ekstra stor opgave i at sikre en professionel håndtering af sikkerheden på vores produkter, for samtlige af vores medarbejdere samt overfor eksterne montører der arbejder specielt med service og vedligehold af vores anlæg. Sikkerhedseftersyn er den vigtigste del af vores service, da den proaktivt kan fange fejl der potentielt kunne forårsage ulykker, men den er også kritisk da den kan involvere kunder, medarbejder samt eksterne montører. 

Sikkerhedseftersyn er et lovpligtig krav, sat i stand for løbende at sikre personerne der benytter elevatoren eller liften transporteres i trygge rammer. Har man HYDRO-CON som servicepartner på sit anlæg kan man være sikker på at man får professionelle fagfolk ud som har den indgående produktkendskab, samt regelmæssigt bliver instrueret i de påkrævede sikkerhedsinstruktioner og uddannelse. Benytter man HYDRO-CON's service samabejdspartner, kan man være sikker på at der er løbende dialog imellem os som producent og dem som servicepartnere. På den måde sikrer vi korrekt uddannelse af montørerne i vores produkters sikkerhedseftersyn. Og at de har udbyggende dokumentation og læringsmoduler til rådighed, samt opdateret sikkerheds- og vedligeholdelsespunkter/krav for de forskellige typer produkter, når der er lovændringer eller når vi som producenter ændrer specifikationer.

Sikkerhed | HYDRO-CON Elevator A/SProdukt sikkerhed

Vi benytter kun CE-mærkede og elevatorgodkendte sikkerhedskomponenter. Vores egnudviklede og typegodkendte faldsikring er et omdrejningspunkt for vores sikkerhed på størstedelen af vores personførende anlæg. Se videoen af en faldsikringstest her.

Vi lever op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse for elevatorer og lifte, samt yderligere er vi ISO certificerede hos det anerkendte og Danakrediterede notificerede organ Kiwa/Inspecta, og alle vores produkter er CE mærket samt enten typegodkendte hos Jysk Teknologisk Institut eller enhedsverificerede.

Vi har aldrig haft nogen alvorlige eller dødsulykker i de +30 år firmaet har eksisteret.

Interne sikkerhedsforanstaltninger

Samtlige af vores montører er uddannede og med mange års erfaring indenfor elevatorbranchen, de indgår og er uddannede ifølge vores ISO certificering og vi afholder interne sikkerhedsmøder minimum hvert kvartal for konstant at holde fokus på sikkerheden. 

Sikkerheds møde | HYDRO-CON Elevator A/S

Alle montører revurderes internt hvert kvartal. Både med hensyn til de sager de har arbejdet på, men også sikkerhedsudstyr gennemgås. Yderligere fører vi løbende tilsyn med alle arbejder både i produktion og på montagesteder, det vurdere vi er en nødvendighed for konstant at opretholde det højeste sikkerhedsniveau. 

Alle vores montører har personligt sikkerhedsudstyr som løbende kontrolleres og altid har aktivt og gældene eftersynscertifikat. Blandt andet arbejder vores montører aldrig i højderne uden H-sele. Vores kunders og brugeres sikkerhed er lige så vigtig, og derfor er vores montører instrueret i blandt andet korrekt afspærring og  afskærmning af arbejdsområder.

Proaktiv sikkerhedshåndtering

Hvis der mod al forventing sker en ulykke, har vi en beredskabsplan som alle ledere af vores bemanding løbende instrueres i. Det handler om at kunne sætte hurtigt ind og at sikre forholdende, området og arbejdet, samt  agere effektivt og proaktivt ud fra de gældene procedurer. Desuden afholder vi løbende førstehjælpskurser, således at vore medarbejdere er klædt på til en eventuel krisesituation. Af samme årsag er alle vores montørvogne udstyret med brandslukker, førstehjælpskasse og øjenskyld, så vi ikke kun kan tage vare på eventuelt egne ulykker, men også hvis nøden skulle være ude hos vores kollegaer, kunder eller dem vi arbejder sammen med på byggepladser rundt omkring i landet.

Vi bliver med jævne mellemrum miljøscreenet af kommunen. Her har vi altid haft et rigtig godt samarbejde med kommunen, hvor eventuelle småbemærkninger hurtigt er blevet tilpasset. Desuden er der et højt niveau hvor vi aldrig har haft nogle påbud.  Vi har blandt andet haft ergonomi screeninger omkring vores medarbejderes arbejdsstilling, tunge løft med mere, og der er konkluderet at vi har gode forhold med kraner og arbejdsstationer på alle vores produktionsarealer. Læs mere om vores arbejdsmiljø under bæredygtige løsninger.

 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER

 

Artikler om os

For 4 måneder siden var ejer af HYDRO-CON, Ulrik Oldenburg, forbi Via University College og give et gæsteforedrag, for en forelæsningssal fuld af Global Business Engineer elever. Foredraget omhandlede virksomheden og den gennerelle elevator industri. Her 4 måneder senere har 4 unge mænd der deltog til foredraget, indleveret deres 2. semester projekt omkring vores udendørs person platformlift, de er gravet lidt dybere i elevator industrien og har sågar designet deres eget elevator system.
For 34 år siden i dag, stiftede Frants Oldenburg HYDRO-CON, og det er blevet fejret med fælles morgenmad for virksomhedens 27 ansatte. Læs mere om milepæle bl.a. her
HYDRO-CON A/S har en ambitiøs målsætning om inden for de næste 5 år at være den største og foretrukne leverandør på skræddersyede elevatorer, lifte og special produkter i Norden, i spidsen for dette mål står Jens Kofoed, som fra årsskiftet er udnævnt til ny adm. direktør for HYDRO-CON, bakket op af en nysammensat professionel bestyrelse.