Hvor kan der placeres en elevator?

Billede

De 4 placeringsmuligheder

Står du og overvejer at få installeret en elevator, er der mange ting at tage højde for blandt andet hvor den kan placeres. Som udgangspunkt er der 4 placeringsmuligheder, navnlig, som erstatning for en bagtrappe eller køkkentrappe, i frirummet ved eller i en hovedtrappe, igennem etagedækkene, eller monteret eksternt på bygningen. Alle muligheder har sine fordele og ulemper, samt krav til installationsstedet som diktere om det er realiserbart eller ej. Læs mere om mulighederne på godt og ondt nedenfor.

Elevator placeret i bagtrappe | HYDRO-CON Elevator A/SPlaceringsmulighed 1 - som erstatning for bagtrappe eller køkkentrappe

I mange ældre etage ejendomme er der en bagtrappe eller køkkentrappe, denne kan nemt fjernes, og der kan etableres en elevator som erstatning. Som udgangspunkt bevares der er lille repos ved hver etager således at man har sin egen lille indgang, men hvis der ikke er plads til dette kan der laves adgang direkte fra etage til elevator. Denne løsning har fordele så som at den ikke ændre på bygningens udsende, og at hver etage har sin helt egen indgang, at hovedtrappen bevares, og at elevatoren kan føres fra kælder til loft eller tagetage. En potentiel økonomisk ulempe er at der skal investeres i ekstra brandsikring både på bagtrappe arealet såvel som hovedtrappe arealet.  Prisen på en total installeret bagtrappe elevator inklusiv moms ligger fra omkring 900.000 DKK og op.

Læs mere om bagtrappe løsninger her. 

Elevator placeret i hovedtrappen | HYDRO-CON Elevator A/SPlaceringsmulighed 2 - i eller ved hovedtrappe

Forefindes der en mellemstor hovedtrappe opgang, med plads enten i midten af trappeløbene, eller ved siden af trappeløbene, kan der placeres en elevator her som supplement til hovedtrappen. Dette er HYDRO-CONs speciale, da vores produkter udnytter op mod 75% af den plads der er (kabine i forhold til skakt) i forhold til traditionelle løsninger som kun udnytter 35%. Fordelen ved at placere en elevator i hovedtrappen, er at der ændres minimalt på bygningen, der skabes adgang med direkte indgang fra gaden, den kan køre mellem kælder til loft / tagteresse, og det er en mere økonomisk løsning end bagtrappe elevatoren.  Ulempe kunne være at man mister frirummet i opgangen. En elevator i hovedtrappen koster fra omkring 450.000 DKK og op inklusiv moms, men der er mange metoder at fordele samt finansiere omkostninger, kontakt os for rådgivning heromkring.

Læs mere om hovedtrappe løsninger her. 

Elevator igennem etagedæk | HYDRO-CON Elevator A/SPlaceringsmulighed 3 - igennem etagedæk

Ønsker man en elevator i bygningen men ikke nødvendigvis som erstatning for eller ved en trappeopgang, så kan der etableres elevator igennem etagedeækkene.  Denne metode er mest anvendeligt i kontor landskaber, erhvervsbygninger og hoteller og ligende og ikke beboelsesejendomme, da de færreste ønsker at miste kvadratmeter i deres hjem. Fordelen ved denne løsning er at der er frit valg omkring placering af elevatoren i forhold til bygningens arkitektur og øvrige brugsforhold, desuden ændres der ikke på de normale trappeforhold. En potentiel ulempe kan være ekstra omkostninger ved at skulle flytte el eller lignende når man skal lave hul i etagedækket. En elevator som placeres et valgfrit sted igennem etagedæk koster fra omkring 600.000 DKK og op efter, det er inklusiv moms.   

Kontakt os vil du vil høre mere om mulighederne for elevator igennem etagedækkene.

Elevator placeret udvendig | HYDRO-CON Elevator A/SPlaceringsmulighed 4 - udvendig på bygningen

Sidste placeringsmulighed er udvendigt på bygningens facade, hvor elevatoren kan føres op til en altan, svalegang, egen repos eller med direkte bygningsadgang. At vælge denne placering har adskillige fordele så som, at man ikke er indgrænset til nogle specifikke mål, og kan vælge en større elevator for komfortens skyld. Desuden er der et bredt udvalg af indgangs muligheder man kan vælge imellem, og installationen kræver minimal ændring til bygningens struktur hvilket også betyder at installation har skaber minimal gene for eksempelvis beboere. En ulempe ved en udvendig elevator er dog at den kræver et større vedlighold, sne og salt mm betyder rengøring og smørelse for at anlægget kører godt i mange år. HYDRO-CON har produceret anlæg til det nordiske klima i over 30 år, og de kører alle endnu. En udvendig elevator ligger på ca 775.000 DKK og op efter.

Læs mere om vores udvendig elevatorløsninger her.

Fordele ved at få installeret en elevator

Uanset hvor man vælger at den optimale placering for elevatoren er, så har elevatorinstallationen i sig selv nogle fordele som er fælles uanset placering. En elevator øger nemlig ejendommens værdi og gør boligerne mere attraktive for potentielle købere. Desuden så sikre man at ejendommen er tilgængelig for alle, gangbesværede, handicappede m.m. Man øger komforten i ejendommen, da man ikke længere behøver slæbe sine tunge poser, barnevogn eller cykel op af trappeløbene. Til sidst, så fremtidssikkre man også sin egen bolig, således at man ikke er nødsaget til at flytte i sin alderdom når man ikke længere kan klare trappen.

 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER