Hvad betyder en elevator for energiforbruget?

Billede

Skal man tage stilling til elevatorens energiforbrug?

Det er væsentlig både som kunde og som producent at tage stilling til en elevators energiforbrug. Som kunde er det naturligvis væsentlig i forhold til øget el-omkostninger efter idriftsættelsen. Som producent er det væsentligt i forhold til at have et produkt som vi kan stå indefor, som lever op til normerne, og som er en optimeret langsigtet holdbar løsning. For begge parter er det væsentlig i forhold til at tage ansvar overfor det klimaftryk vi efterladder, da den mest effektive måde at reducere sin klimapåvirkning er at reducere sit personlige strøm forbrug. Du kan læse mere om vores indstilling til bæredygtig udvikling her. 

Hvad siger loven omkring energikrav?

Det er kun et år siden, at der langt om længe blev indført energilovkrav på elevatorer i Danmark, tiltrods for at vi selv og nabolandene længe har arbejdet aktivt med emnet. Lovspecifikationen lyder som følger: 

"Ifølge bygningsreglementet 2018, § 248 stk. 1 må elevatorer energiforbrug ikke overstige hvad der svarer til energiklasse B for enten DS/EN ISO 25745-2 eller og den tyske standard VDI 4707 Aufzüge Energieffizienz, März 2009.

DS/EN ISO 25745-2: Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet - Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer indeholder bl.a. en metode til at estimere energiforbruget ud fra målte værdier, beregninger og simulationer. Den tyske standard VDI 4707 Aufzüge Energieffizienz, März 2009, indeholder en anden metode til at beregne elevatorers energiforbrug der skal benyttes såfremt forbruget ikke kan regnes ud fra DS/EN ISO 25745-2.

Ifølge bygningsreglementet 2018, § 248 stk. 3 kan et højere energiforbrug til elevatordrift end energiklasse B accepteres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Dette kunne for eksempel være merisolering i bygningen eller installation af solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller. Person- og godselevatorer med en mærkelast over 2.000 kg er undtaget fra energikravet, jf. bygningsreglementet 2018, § 248 stk. 2.

Før ibrugtagningen af elevatorer skal der gennemføres en funktionsafprøvning af energiforbruget, som efterfølgende skal dokumenteres i en rapport. Måling af energiforbruget kan med fordel ske i forbindelse med slutinspektion iht. Arbejdstilsynets regler. Der henvises her til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om funktionsafprøvning, jf. bygningsreglementet 2018, § 249." Kilde: Bygningsreglementet.

Det vil sige at der er mange der allerede har installeret elevatorer der ikke møder energiklasse B, og at man fortsat kan gøre det hvis bare man kompensere for energiforbruget ved at tilføre andre energibesparende initiativer. 

Det direkte og indirekte energiforbrug   

Når man taler om en elevators energiforbrug skelner man mellem direkte og indirekte forbrug. Direkte forbrug er styringssystemet og motoren når elevatoren aktivt bruges, det indirekte forbrug er det energiforbrug der er mens elevatoren er i dvaletilstand. En elevator bliver reelt kun brugt 2-5% af døgnet, hvilket betyder at det er vigtigt at man arbejder med at undgå et stort energispild i mens elevatoren er i dvaletilstand. Den største energibesparelse ligger i at vælge en elevator der ikke har et alt for højt energiforbrug når den er i drift. Dernæst er den største energisluger køling af maskinrum efter drift. HYDRO-CON's elevatorer benytter hverken seperat maskinerum og dermed heller ikke nogen nedkøling deraf. Dernæst kommer standby funktionaliteten på både styring og lys i elevatoren. HYDRO-CON's elevatorer slukker for alt  i elevatoren i en kort periode efter den er ude af drift.

Kontinuerligt arbejde med energioptimering  

HYDRO-CON arbejder i det daglige aktivt og kontinuerligt med energioptimering af vores elevatorer, hvis ikke vi har løsningen så finder vi den. Vores elevatorer er kæde- eller remtrukne elevatorer, i modsætning til de traditionelle tovbårne eller hydrauliske. Dette betyder dog ikke nødvendigvis at den ene er mere energirigtig fremfor den anden, da det er afhængigt af alderen på anlægget, friktionen, med og mod kontravægte, type motor og gear, elevator typen, samt styrophængning. 

For at energioptimere vores produkter skifter vi konventionelle elevatordele ud med mere energirigtige. På denne måde sikrer vi en billigere energiløsning på forbruget og for forbrugeren. Eksempelvis laver vi mekaniske løsninger hvor der er meget lidt friktion. Vi skifter komponenter som står og brænder energi, vi arbejder aktivt med transformeres energispild, vi benytter kun modernet styrringer.  

 

 

CHECK

DANSK PRODUCERET

CHECK

+ 35 ÅRS ERFARING

CHECK

HØJ KVALITET

CHECK

LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER